NEUROLOGIE, REHABILITACE, NEUROCHIRURGIE

ENGLISH language
Profil
Odborná způsobilost
Diagnózy
Rehabilitace
Odborné články
Poradna
Kontakty
Objednání
Fotogalerie
Ceník
Ke stažení

Odborné články

Epilepsie

Co je to epilepsie?

Epilepsiemi označujeme skupinu chorob , které se projevují opakovanými záchvaty, které přicházejí náhodně, většinou nevyprovokovaně. Epilepsie tedy není jedna nemoc. Jednotlivé syndromy se liší příčinou, typem záchvatů, odpovídavostí na léčbu a prognózou.

V životě se může objevit u řady lidí jediný většinou vyprovokovaný záchvat, v takovém případu se ještě nejedná o diagnózu epilepsie. Ta se stanovuje až při opakování záchvatu, které hrozí v 80%.

Epilepsie je druhým nejčastějším neurologickým onemocněním. V Čechách jí trpí až 100 000 obyvatel.

Co epilepsii způsobuje?

Epileptický záchvat je důsledkem abnormálních výbojů nervových buněk v mozku. Tvorba a vedení elektrických výbojů je klíčovou vlastností normálních nervových buněk. „Epileptické“ buňky jsou zvýšeně dráždivé a mohou vytvářet výboje nekontrolovaně. Dostatečně velká skupina těchto buněk dokáže vytvořit výboj intenzity, který se dále šíří a vyvolává záchvat.
Zvýšená dráždivost neuronů může mít řadu příčin. Bývá ovlivněna geneticky, může být způsobena např. nádorem, krevním výronem, jizvou, zánětem mozku, porodní komplikací, toxicky (alkohol, drogy) nebo poruchou metabolickou.

Epilepsie se může objevit v každém věku, nejčastěji začíná v časném dětství a po 60. roce. V každém věkovém období se uplatňují jiné příčiny. V dětství jde nejčastěji o vrozené genetické dispozice. U dospělých je častěji podkladem nádor, stavy po cévních mozkových příhodách, alkoholismus.

Typy epileptických záchvatů

Jak již bylo řečeno, epilepsie není jedna choroba, ale skupina chorob. Liší se příčinou, průběhem, prognózou a léčbou. V průběhu let se a klasifikace záchvatů a syndromů mění. Klasicky se záchvaty dělí na velké, malé, Jacksonské a psychomotorické. V současné době se při popisu záchvatů využívá klasifikace schválené Mezinárodní ligou proti epilepsii. Ta dělí záchvaty v zásadě na parciální (částečné) a generalizované.

Za velký záchvat je považován stav poruchy vědomí s křečemi celého těla, tedy obecně známý charakter záchvatu. Za malý záchvat je považováno zahledění, záraz v řeči či výkonu jakékoliv činnosti, někdy i s krátce trvající neoslovitelností pacienta. Jako Jacksonské záchvaty se označují stavy šíření křečí nebo brnění na jedné polovině těla, tzv. marching. Ten začne například v obličeji a postupně se přesouvá po horní končetině dál na celou polovinu těla. Nedochází ke ztrátě vědomí. Celá záležitost trvá několik vteřin až minut. Tyto záchvaty jsou generovány v mozkové kůře temenního laloku mozku.
Některé typy epileptických záchvatů se mohou projevovat záchvatovitou poruchou vnímání pachů, chuti nebo poruchou vidění.


Léčba:

Diagnóza epilepsie často závisí na popisu záchvatů pacientem či svědkem. Na průběh samotného záchvatu si většina pacientů nepamatuje a často netuší, že nějaký záchvat prodělali. Proto je vhodné, aby se vyšetření u lékaře zúčastnil někdo, kdo záchvat pozoroval.
Záchvaty mohou být projevem závažného neurologického onemocnění. Po 1. epileptickém záchvatu musí být pacient vyšetřen neurologem, který určí příčinu záchvatu a postup léčby.
V případě potvrzení nádoru nebo cévní anomálie se zváží možnost chirurgického řešení k jejich odstranění. Pokud se postupuje konzervativně, podávají se léky - antiepileptika. Při jejich zavádění se neurolog řídí doporučovanými pravidly a postupy tzv. „guideliny“, které se zakládají na analýzách letitých zkušeností publikovaných ve studiích po celém světě.
Výběr patřičného antiepileptika je založen na typu epileptického syndromu u daného pacienta. Pro každý typ záchvatů existují tzv. antiepileptika první volby, se kterými se léčba většinou začíná. Tyto léky mají danou počáteční dávku, která je pomalu zvyšována, dokud nevymizí záchvaty. V průběhu titrace dávky jsou sledovány vedlejších účinky léku a jeho hladina v krevní plasmě.
Po zahájení léčby musí být dodržováno pravidelné užívání a dávkování léku podle doporučení ošetřujícího lékaře. V případě svévolného vysazení či snížení dávky hrozí rozvoj závažných záchvatů a jejich nakupení. Jestliže dojde k vysazování léku, musí probíhat velmi pozvolna.
Asi 50 % pacientů zabere hned na první lék, někdy je na počátku potřeba vyzkoušet více přípravků, než se podaří správný výběr. Při léčbě je nutná trpělivost pacienta i lékaře, změny by měly být pozvolné.
Asi u 30% nemocných se nedaří záchvaty léky potlačovat. Je nutná kombinace několika léků. Pouze u části z nich se podaří snížit frekvenci a tíži záchvatů. Některým z těchto pacientů prospívají epileptochirurgické výkony včetně neinvazivní stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem. K těmto výkonům jsou pacienti indikováni podle výsledků speciálních vyšetření v několika centrech České republiky. Jednou z metod léčby tzv. rezistentní epilepsie je vagová stimulace, kdy je bloudivý nerv stimulován implantovanou elektrodou impulsy o určité frekvenci. Tímto způsobem je utlumena epileptogenní pohotovost.
Farmaceutické firmy neustále vyvíjejí novější a modernější přípravky k léčbě epilepsie. Cílem je výroba účinnějších, bezpečnějších léků s lepší snášenlivostí. V posledních 15 letech bylo v naší republice registrováno 10 nových antiepileptik a mnohá další jsou ve vývoji.

28.02.2015

« zpět

Diskuse k článku
Titulek diskusního příspěvku * (max. 200 znaků)
Jméno *
E-mail (nebude zobrazen)
antiSPAM * 93975 - kód do následujícího políčka
Zpráva *

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky.

Základní údaje

Revoluční 19/765, 110 00 Praha 1, Staré Město

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134874.

IČ: 28243366

Neurologie - Praha 1, Revoluční 19

» kontakt

Neurologie - Praha 5, Ženské domovy

» kontakt

Neurologie - Praha 6, Poliklinika Pod Marjánkou

» kontakt

Fyzioterapie - Praha 1, Revoluční 19

» kontakt

Neurochirurgie - MUDr. Šroubek

» kontakt

Fyzioterapie - Praha 6, Poliklinika Pod Marjánkou

» kontakt

Profil     |    Odborná způsobilost     |    Diagnózy     |    Rehabilitace     |    Odborné články     |    Poradna     |    Kontakty     |    Objednání     |    Fotogalerie     |    Ceník     |    Ke stažení

design&code © karosh & klinneuro 2024